top of page
  • tendensklog

HØJE-TAASTRUP FJERNVARME – LOKAL GRØN OMSTILLINGI hverdagen tænker vi ikke så meget over det, men var det der ikke, så ville vi bemærke det: Varmen i rørene. Det er Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab, der leverer det – Høje-Taastrup Fjernvarme (HTF).

HTF er med i superligaen i Danmark, hvad angår grøn omstilling. Et af de områder, hvor HTF er fremme i skoene, er fjernkøling – HTF leverer køling til Copenhagen Markets og flere andre kølekrævende virksomheder. Ved køleprocessen opstår varme, der i første omgang sendes ned i grundvandsmagasinet for senere på året at blive hentet op igen og brugt i fjernvarmenettet.

HTF har også en større varmepumpe ved Mølleholmen. Her pumpes grundvand op, og der tages varme ud i varmepumpen.

Begge steder kommer delegationer langvejs fra for at se og høre om HTF’s lokale bæredygtige produktion.

Også på et andet område udnyttes overskudsvarme, idet varme fra Nordeas datacentral vil indgå i den samlede fjernvarmeforsyning. Dette sidste er aftalt og sættes i gang i 2019.

Når det gælder lagring af varme er HTF også fremme i skoene, idet man her i 2019 sammen med VEKS (Vestegnens kraftvarme Selskab) er gået i gang med at lave et damvarmelager bag genbrugscentret på Lervangen. Varme fra perioder, hvor affaldsforbrænding og kraftværker producerer for meget, gemmes til perioder, hvor der ellers skulle have været benyttet dyre spidslastanlæg. Op til 20-25 gange om året oplades og aflades varmelageret.

HTF styres af et forbrugervalgt repræsentantskab og en bestyrelse, hvor formanden hedder Nils Olsen. Det er Astrid Birnbaum, der som direktør sikrer driften.

Alle parter er enige om, at HTF - som regeringen – skal være 70% CO2-neutral i 2030. Her er også FNs verdensmål sigtepunkter. Det er særlig verdensmål 7 (bæredygtig energi), 9 (industri, innovation og infrastruktur), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats) HTF fokuserer på.

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page