top of page
  • tendensklog

KOMMUNENS INDKØBSAFDELING KAN INSPIRERE ANDREKommunens indkøbsafdeling -under ledelse af Lars Dyreborg-Gunslev - er faktisk en positiv historie. Det betyder noget for klimaindsatsen at vi har en klimabevidst indkøbspolitik. Hvert år køber kommunerne i Danmark ind for 100 mia kr – i Høje-Taastrup er tallet godt 1 mia. kr.

Den kommunale indkøbsstrategi hviler på tre ben. Den ene er at det der købes skal være bæredygtigt – tænkt ind i en cirkulær økonomi. Derudover skal den være økonomisk forsvarlig og af en ordentlig kvalitet.

Kommunen indgår i POGI (partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Her er der et fælles kommunalt fokus på at sikre bæredygtige indkøb til en fornuftig pris ved at være mange, der køber samlet ind, får man mængderabatten. Lars vurderer at ved at Høje-Taastrups indkøbsafdeling er fremme i skoene så har kommunen er god indflydelse på at der er taget klimahensyn i de fælles indkøb.

Hvad indebærer det, når kommunens indkøb skal have et solidt bæredygtigt aftryk?

Uniformer til personale i sundhedssektor og i kantinen skal indgå cirkulært. De skal enten være købt brugt eller de skal sikres genbrugt andetsteds når de er udtjent. Her er Høje-Taastrup den første kommune der stiller et sådant krav.

Høje-Taastrup er også i front for hvad angår genanvendelse af beton, idet fundamentet for det kommende rådhus er genanvendt beton fra Taastrupgaard-renoveringen.

Så er der kommunalt krav om at vaskerierne benytter eldrevne biler når de henter og bringer vasketøj fra hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere. Der er undersøgelser i gang for at det også skal gælde for øvrige leverancer, og at omfanget af leverancer hen over måneden skal begrænses/effektiviseres a.h.t. brændstofsforbrug.

Småbørnsudstyr skal være svanemærket. Bolde skal være lavet af genbrugslæder eller –plast.

Så er indkøbsafdelingen i gang med at undersøge muligheden for i hvor stort et omfang man kan få lokalt leverede fødevarer. Det samme gælder bestræbelserne for at emballagen til fødevarerne skal være bæredygtig og det samme skal gælde for kødet.

Kommunens biler skal inden udgangen af 2025 alle være eldrevne – bortset fra specialkøretøjer og større vare- og lastvogne.

Træerne vokser ikke ind i himlen. F.eks. kunne man stille krav om begrænsning i kødforbruget i kommunens kantine og at det kød, der serveres er mindst CO2-belastende.

At stille krav om at fødevarer ikke er fløjet ind (som REMA 1000 stiller krav om).

Repareret og genanvendt handicapudstyr.

Mere bevidst strategi i forhold til IT-udstyr m.h.t. reparation og genbrug eller genanvendelse.

Og hvad med byggematerialerne til kommunale byggerier?

Der er nok at se til for den engagerede indkøbsafdeling der, udover Lars, består af tre udbudskonsulenter. Uanset hvad så er den gode vilje der.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page