top of page
  • tendensklog

PSYKISK SÅRBARE FÅR EN SIKKER HÅND I RYGGENRegnbuehuset, der ligger på Østerparken 13 i Taastrup, er – som navnet antyder - et hus for mennesker i alle farver. I huset er indskrevet 45 mennesker – alle over 18 år – som har brug for en hånd i ryggen. Det er et socialt arbejdsfællesskab for voksne psykisk sårbare mennesker. Stedet kunne i 2017 fejre 25 års jubilæum.

Det med arbejdsfællesskab skal tages helt bogstaveligt. Her er ikke ansat tjenende ånder, der gør rent, laver mad, passer kontor eller ordner haven. Alle opgaver, der hører til huset varetages af brugerne – eller medlemmerne, som det hedder.

Huset er delt ind i tre enheder: køkken, kontor og hus/have. Stedet er baseret på værdierne ligeværd, medlemsdemokrati og ansvar for hinanden og huset. De har fokus på det hele menneske og de kompetencer, som vedkommende har. Der tilrettelægges individuelle forløb med fokus på det enkelte menneske som kan kæmpe med stress, krisereaktioner, personlighedsforstyrrelse, angst, depression, bipolar lidelse, ADHD, skizofreni.

Som medlem vil man blive opkvalificeret og dygtiggjort f.eks. ved en mentoruddannelse, der gør en i stand til at kunne vejlede og hjælpe nye medlemmer i huset. Andre undervisningstilbud indebærer emner som personlig fremtræden og betydningen af dette på arbejdsmarkedet., sociale kompetencer, struktur på hverdagen og kostens betydning for psyken.

Udover at stedet i sig selv er en række arbejdspladser kommer man som medlem også i praktik uden for huset – når man er klar til det. Her får man så mulighed for at prøve kræfter med en ”rigtig” arbejdsplads og blive del af et andet netværk. Praktikpladsen kan føre til senere ansættelse på f.eks. fleksjob-vilkår.

Der er tre fuldtidsansatte og fire på deltid. Alle har enten en faglig eller en pædagogisk uddannelse, der matcher deres præcise opgave i huset. Det er cand. scient adm. Helle Nygaard Mottelson, der siden 2011 har været stedets leder.

Det er kommunernes jobcentre, der visiterer deres borgere til stedet. Der er tale om borgere, der har et sporadisk eller ingen tilknytning arbejdsmarkedet. Langvarig stress, familiehistorie uden arbejde, angst, depression, uforklarlige smerter, tidligere misbrug mm. Mennesker som man vurderer som meget svære at få på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Høje-Taastrup kommune er i dag flittig bruger af stedet og har næsten halvdelen af de pladser, der i dag er besat. Kommunens jobcenter roses for at gå seriøst ind i samarbejdet med grundig forberedelse og opfølgning. Der er ifølge lederen en tæt dialog.

Resultaterne taler for sig selv. I den seneste opgørelse er det lykkedes at hjælpe 17% til at blive helt eller delvist selvforsørgende, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet. Det er sket på baggrund af at 41% har været i praktik i en virksomhed i oplandet. Også de samarbejdende virksomheder bliver rost.

Seneste: Stedet lukkede 31.12.2021.

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page