top of page
  • tendensklog

AT SE POTENTIALERNE OG ALTERNATIVERNE

På Hovedgaden i Hedehusene findes en butik, den Skabende By, som 18 unge har en nøgle til. Sådan har det været i tre år.

Selvfølgelig er det ikke gået stille af. De har ikke altid husket at vaske op efter sig, nogen gange har de ikke fået låst ordentligt af, enkelte gange har en glemt at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen – men der har aldrig været antydning af hærværk og tyveri. Det er de unge selv der styrer, stedet og der er hård disciplin. Det er her hvor de ældre og lidt dygtigere giver lektiehjælp. Her spiller man skak, laver byarrangementer og hører musik – eller bare hænger ud. Ingen pædagoger.


At se i øjenhøjde

Hvad er hemmeligheden? Hemmeligheden ligger gemt i boligbebyggelsen Charlotteager hvor det boligsociale team holder til. Et vigtigt indsatsområde her er forebyggelse af kriminalitet. Charlotteager var i en længere periode på regeringens ”ghetto-liste” og her var en af årsagerne høj grad af kriminalitet.

Dert handler om at se hinanden i øjenhøjde, siger Anders Hagedorn, der har været med i teamet siden 2007.. Vi er alle mennesker og har alle potentialer, men vi er ikke altid lige gode til at få øje på dem. Her har vi – i modsætning til folkeskolen – bedre rammer for at kunne se det hele menneske med alt hvad det bærer med sig.


Med en cirkusvogn i centrum

En af dem der ikke kunne rummes i folkeskolen, men som blomstrede op da han søgte mod ”Cirkusvognen” ved Hicham. Cirkusvognen var placeret midt i bebyggelsen og det var her det boligsociale team holdt til. Hicham spurgte til hvorfor der ikke var en lokal fodboldturnering og her var svaret: ”Hvorfor sørger du ikke for det selv?”. Ikke et svar han lige havde ventet, men han tog opgaven på sig og fik en hånd i ryggen fra Cirkusvognen, og der kom en turnering.

Et vigtigt redskab i at fastholde de unge har gennem årene været lommepenge-projektet. Altså at de unge fik økonomisk anerkendelse for at løse definerede opgaver.

Efterhånden opdagede flere og flere unge at her var voksne der så på dem med andre øjne end de var vant til, og ideerne blomstrede. F.eks. fik de etableret en mini-fodboldbane med hjælp fra flere lokale håndværkere. I et samarbejde med skolen og kommunen blev gennemført en særlig idëkonkurrence med fokus på Hedehusene Hovedgade. Her fik eleverne mulighed for at komme med deres ideer til en hovedgade, der appellerede mere bredt. Et af ideerne fik – efter en bredt funderet afstemning - mulighed for at blive realiseret, nemlig et gadekøkken. Også det blev etableret i samarbejde med lokale erhvervsfolk. Gadekøkkenet har siden givet anledning til at de unge har kunnet tjene penge ind på f.eks. Gadehavefestival og ved deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Overskuddet herfra har så igen givet mulighed for at en flok på 15 unge fra Charlotte-kvarteret og fra Fløng skole har kunnet tage på tur til Paris sammen. En vellykket tur der styrkede sammenholdet – ikke bare internt i Charlottekvarteret, men også til Fløng-bydelen. ’


Der skal være et alternativ

Når Anders og Hicham skal sammenfatte hvad det er der holder unge ude af kriminalitet går sætningen ”der skal være et alternativ” igen. Har man ikke mødt megen anerkendelse i skolen eller hos forældrene søger man anerkendelsen andetsteds. Hvis det f.eks. viser sig at man er god til at sælge hash eller kan slå fra sig – og får anerkendelse og penge her, så skal der altså noget til før man vender i porten. Det kreative og anerkendende og ikke-kriminelle miljø skal stå lysende klart og være attraktivt. Er det det så drages de unge i den retning og en helt anden kultur opstår. F.eks. at man kan have en åben klub hvor striden indskrænker sig til hvem der skal tage opvasken.



Her ses formanden for Den Skabende By sammen med borgmesteren på den bane som de unge selv har lavet.

24 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page